Mijn naam is Ingrid Maan, eigenaar van DNG 40-45, bureau voor Duits-Nederlandse Geschiedenis 1940-1945.

Tussen 2009 en 2015 interviewde ik Duitse oorlogsveteranen.
In 2011 ben ik gestart met mijn bureau en organiseerde 10 jaar lang 'Belevenistours Slag om Arnhem vanuit Duits perspectief'. In 2015 verscheen mijn boek Weggemoffeld!
Ik geef op aanvraag lezingen over dit oorlogsthema.

Juist deze persoonlijke verhalen over de andere kant van het verhaal, roepen allerlei vragen bij ons op:

Hoe kon het gebeuren dat een compleet volk zo op drift is geraakt en zich massaal achter één leider heeft geschaard?

Wat, als mijn wieg in die tijd in Duitsland had gestaan, hoe zag dan mijn leven eruit?

Welke beslissingen zou ik genomen hebben, of juist niet?

Het nadenken over ‘die andere kant’ is een eerste stap op weg naar het herdenken in de toekomst.
Wij, als naoorlogse generatie, zullen ons een beeld moeten vormen van hoe we dat gaan doen met elkaar. We moeten een antwoord
zien te vinden op de volgende vragen:

Hoe gaan wij om met deze beladen geschiedenis van de Duitsers?

Hoe gaan wij met ons eigen beladen verleden om?

Kunnen wij wat van die oorlog leren?

Is gezamenlijk herdenken mogelijk?


Contact met de auteur