Ingrid Maan, auteur Weggemoffeld! Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

Weggemoffeld!
Levensverhalen van Duitse Arnhemveteranen

Ingrid Maan schreef een boek over de levensverhalen van de Duitse veteranen die zij interviewde. Hoe kijken zij als oude mannen terug op deze beladen tijd uit de Duitse geschiedenis? Wat heeft de oorlog met hun leven gedaan? Hoe gaan hun kinderen ermee om?

De veteranen waren allemaal op de een of andere manier betrokken bij de Slag om Arnhem, maar het boek gaat niet alléén over Arnhem. Naast de ervaringen aan west- en oostfront, krijgsgevangenschap en terugkeer naar huis, komen ook de voor- en naoorlogse jaren van de Duitse veteranen aan bod.

Hoe zag hun jeugd eruit? Hoe zijn ze de oorlog ingegaan? Wat heeft de oorlog met hun leven gedaan?

Aan de hand van deze vragen ontstaat een totaalbeeld van hun persoonlijke belevenissen. In een raamvertelling krijgt de lezer ook een beeld over het verloop van het interviewproject met alle dilemma’s en taboes tijdens het interviewen van deze oorlogsveteranen.

Weggemoffeld bestellen?


Full Name : Drs. Ingrid Maan-Eulink

Adress : Dr. Brevéestraat 35, 6862 DE Oosterbeek
Email : info@dng40-45.nl
Phone : +31 (0)6-53515716
Website boek:      www.weggemoffeld.nl
Website bedrijf:   www.dng40-45.nl